Μελετητικό Τμήμα

research

Μελετητικό Τμήμα

Κάθε ολοκληρωμένο έργο που αναλαμβάνει η Sunrise σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια άριστα καταρτισμένη ομάδα στελεχών, η οποία οργανώνει και κατευθύνει τη συνολική κατασκευή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης και την προμήθεια του εξοπλισμού έως τη θέση σε λειτουργία (commissioning) και τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δημόσιο δίκτυο.

Το in-house μελετητικό τμήμα της Sunrise, το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα, είναι στελεχωμένο από μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με κύριο μέλημα τη συνεχή βελτιστοποίηση (optimization) κάθε έργου τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή.

Αυτή η διαρκής διαδικασία βελτιστοποίησης μέσω προσομοιώσεων και καινοτόμων εφαρμογών, υποστηρίζεται από την πολύτιμη τεχνογνωσία της εταιρείας και αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για κάθε επενδυτή, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις
υλικών.

sjqvp2a23