Υπηρεσίες

services_bg

Υπηρεσίες

Η Sunrise προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα εξελικτικά στάδια ενός έργου, καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ή ιδιαίτερες ανάγκες και παρέχοντας στον πελάτη σιγουριά και ασφάλεια.

Κάθε έργο μας είναι μοναδικό όπως εσείς. Το In-house μελετητικό μας τμήμα θα το κοιτάξει από την αρχή χωρίς προκαταλήψεις, προσαρμόζοντας την τεχνογνωσία ετών στις δικές σας ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, ενώ παράλληλα δουλεύουμε μαζί σας για να προσαρμόσουμε την κατασκευή στις  προτιμήσεις σας.

Στις υπηρεσίες μας, οι οποίες υλοποιούνται από το δυναμικό της εταιρείας, περιλαμβάνονται:

 1. Αυτοψία και έλεγχος του χώρου εγκατάστασης. Αξιολόγηση βάσει προσανατολισμού, κλίσης και μορφολογίας εδάφους, χρήσης γης, τοπικών κλιματολογικών συνθηκών, δυνατότητας πρόσβασης, εγγύτητας στο δίκτυο κ.ά.
 2. Μελέτη, σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του έργου με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και τις ιδιαίτερες επιλογές κάθε πελάτη
 3. Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας
 4. Εγκατάσταση του εξοπλισμού
 5. Θέση σε λειτουργία (commissioning) και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
 6. Έργα πολιτικού μηχανικού κατά την εγκατάσταση (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, υδραυλικά/αποστραγγιστικά και χωματουργικά έργα, εξυγιάνσεις κ.ά.)
 7. Μελέτη & εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης – CCTV)
 8. Μελέτη & εγκατάσταση τηλεμετρίας
 9. Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης (Ο&Μ) και συνολικής διαχείρισης έργων (PV management)
 10. Πιστοποίηση έργου από ανεξάρτητο φορέα
 11. After sales support
 12. Ασφάλιση του συστήματος
 13. Παίρνοντας όλο το άγχος της επένδυσης από εσάς ενώ παράλληλα απολαμβάνετε την εξασφάλιση και σιγουριά που σας προσφέρει η εγγύηση ποιότητας της SunRise.
our_services