Διοίκηση

management

Διοίκηση

Το ΔΣ και η Διοικητική Ομάδα της SunRise αποτελείται από έμπειρα στελέχη με πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

sjqvp2a23