Η Δύναμη του Ήλιου

sun_power

Η Δύναμη Του Ήλιου

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούν νέους προσανατολισμούς, οδηγώντας στην αξιοποίηση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία, η οποία μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς την εκπομπή ρύπων, αποτελεί σήμερα ένα δυναμικά εξελισσόμενο τομέα με πρωτοποριακές εφαρμογές, ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί μια σημαντική στρατηγική προτεραιότητα και για την Ελλάδα –μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ηλιοφάνειας στον κόσμο. Καθώς το κόστος των συστημάτων μειώνεται συνεχώς, η παραγωγή φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται όλο και περισσότερο οικονομικά ανταγωνιστική σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μορφές.

Έχει γίνει πλέον συνείδηση στη χώρα μας ότι ο ανεκμετάλλευτος πλούτος της ηλιακής ενέργειας, με σωστή αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.